Зарубежная литература

Трудовое право зарубежных стран. Германия


Клишин, А. А. Трудовое право зарубежных стран. Германия : учеб. пособие / А. А. Клишин, А. А. Шугаев. - М. : Юрайт, 2019. - 188 с.

 

 

 

Далее »

Трудовой договор и служебный контракт. Проблемы теории и правоприменения


Коломоец, Е. Е. Трудовой договор и служебный контракт. Проблемы теории и правоприменения : монография / Е. Е. Коломоец. - М. : Проспект, 2019. - 128 с.

 

 

 

Далее »

Особенности и проблемы правового регулирования труда спортсменов и тренеров в Российской Федерации : монография


Завгородний А. В. Особенности и проблемы правового регулирования труда спортсменов и тренеров в Российской Федерации : монография / А. В. Завгородний. - М. Проспект, 2019. - 152 с.

 

 

 

Далее »

Трудовое право : пособие


Трудовое право : пособие / О. Н. Ярошенко, Г. А. Барабаш, Е. Е. Луценко, Н. Н. Швец ; под общ. ред. О. Н. Ярошенко. - Харьколв : Право, 2019. - 220 с.

 

 

 

  Далее »

Едність та диференціація правового регулювання пенсійного забезпечення в Украіні : монографія


Скоробагатько, А. В. Едність та диференціація правового регулювання пенсійного забезпечення в Украіні : монографія / А. В. Скоробогатько. - К. : Освіта Украіні, 2019. - 580 с.

 

 

 

  Далее »

Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників : монографія


Яковлев, О. А. Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників : монографія / О. А. Яковлев. - Харків : Право, 2019. - 456 с.

 

 

 

  Далее »

Трудове право : підручник


Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар [та інш.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. - 3-те вид, перероб. і допов. - Харків : Право, 2019. - 544 с.

 

 

 

  Далее »

Избранное


Процевский, А. И. Избранное / А. И. Процевский ; сост.: В. А. Процевский, О. Н. Ярошенко, Р. И. Шабанов [и др.]. - Харьков : Право, 2019. - 472 с.

 

 

 

  Далее »

Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин


Сімутіна, Я. В. Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин : монографія / Я. В. Сімутіна. – К. : Ніка-Центр, 2018. – 436 с.

 

 

 

  Далее »

Трудове право сполучених Штатів Америки


Венедіктов, С. В. Трудове право сполучених Штатів Америки : монографія / С. В. Венедіктов. – К. : Ніка-Центр, 2018. – 168 с.

 

 

 

  Далее »